Back
165000

57. Chicken tender salad

SoldOut

Basic Information
Product Name 57. Chicken tender salad
Price ₫165,000
Payment for Shipping Selected by customer
Purchase form
Chu kỳ giao hàng
57. Chicken tender salad
FUNDING.SCHEDULED
D-
FUNDING.ENDS NUMBERFORMAT.WON

NUMBERFORMAT.WON.001 % NUMBERFORMAT.WON.002
MONTH.DELIVERYDATERANGE
Option Product
Select option

Bundled products

Close Bundled Products
Product List
Product Name Quantity Price
57. Chicken tender salad Số lượng tăng Số lượng giảm 165000 ()
Product Subtotal (Quantity) 0 (0)

 CHICKEN TENDER SALAD:

• Ingredients: Baked chicken, salad, cherry tomato, mango, olive, corn, cheese, onion sauce
• Shelf life: 2 days in refrigerator SALAD THỊT THĂN GÀ CHIÊN (không dầu)

• Thành phần: Gà nướng, xà lách, cà chua bi, xoài, quả ô liu, bắp, phô mai, sốt hành tây
• HSD: 2 ngày bảo quản trong tủ lạnh CHICKEN TENDER SALAD:

                • Ingredients: Baked chicken, salad, cherry tomato, mango, olive, corn, cheese, onion sauce
                • Shelf life: 2 days in refrigerator SALAD THỊT THĂN GÀ CHIÊN (không dầu)

                • Thành phần: Gà nướng, xà lách, cà chua bi, xoài, quả ô liu, bắp, phô mai, sốt hành tây
                • HSD: 2 ngày bảo quản trong tủ lạnhFUNDING.COMPOSITION

Product Detail
Product Name 57. Chicken tender salad
Price ₫165,000
Payment for Shipping Selected by customer

Payment info

For deposit without bankbook, you can deposit the product purchase price directly at PC banking, internet banking, telebanking, or a nearby bank.  
The name of the depositor entered at the time of ordering must match the name of the actual depositor, and the deposit must be made within 7 days.

Shipping info

  • Shipping method: Selected by customer
  • Shipping area: 호치민지역
  • Shipping fee: Selected by customer
  • Shipping period: 1 - 1 days
  • Shipping info:

Exchange/Return

Service info

Seller Information